Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

 

Skolkommissionens förslag i korthet

  • Nationella målsättningar. Förbättringsmål för skolresultaten, undervisningens kvalitet och likvärdigheten.
  • Skolhuvudmän med tillräcklig kapacitet.
  • Behovsstyrd resursfördelning.
  • Kompetensförsörjning.
  • Professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena.
  • Trygghet och studiero.

Läs mer: Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
SOU 2017:35