Sammanställning av grupparbeten Ny i Norden Seminarium 30 maj 2013

 

Referat/sammanställning från grupparbeten  Ny i Norden seminarium Stockholm 2013-05-30

 Utvärdering av Handboken Ny i Norden:

Grupp 1:

 • Fler konkreta exempel  .tex ABF ” Jalla trappan”  i Malmö.
 • Länklista bör kompletteras
 • Handboken kan med fördel mynnas ut i Studiecirkel. Centerpartiets studieförbund i Norge kommer att erbjuda detta.
 • Komplettering med mer visuellt material. Tips:  Emina Arnautovics  story på YouTube

Grupp 2:  Hur handboken kan användas:

 • Bra, kort och översiktligt
 • Konkret och förståeligt

 

Förbättringstankar , feedback kring handboken:

 • Möta upp bättre mot olika invandrargrupper, speciellt kvinnor
 • Ta med något gemensamt för alla länder
 • Mer verktyg , göra materialet mer konkret. ”Step by step”  bruksanvisning
 • Lyfta fram vad DU kan göra hemma – uppslagsbok för varje enskilt nordiskt land
 • Påminner mer om en rapport än en handbok.
 • Bjud in till debatt i den praktiska verkligheten.
 • Häftet provocerar inte.

Grupp 3: Hur gör vi handboken bättre :

 • Diskutera också problem och tabun. Till exempel konflikter mellan arbetsinvandring och flyktingar
 • Mer exempel, även exempel om nordiska samarbeten så vi inte gör dubbeljobb.
 • Konkreta tips o de svåra bitarna nä man flyttar till ett annat land.
 • Kontaktinformation och hänvisningsbank.
 • Utifrån handboken kunna skräddarsy lokal variant

Ovanstående sammanställning kan användas för att komplettera handboken Ny i Norden.

Under seminariet efterfrågades relevanta länkar refererande till Ny i Norden projektet

Länklistan kan med fördel kompletteras. Maila FNV:s generalsekreterare för införande: ann-marie.winberg@sv.se

Tips på relevanta länkar under temat migration:

http://fores.se/rss/migration/

www.migrationinformation.org

www.migrationsinfo.se

www.oecd.org/migration/migrationpickingupbutrisingunemploymenthurtingimmigrants.htm

www.scb.se/Pages/List____259360.aspx