Sammen er vi stærkere

De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejdet den 6. februar 2014.
Et grænseløst Norden. Et innovativt Norden. Et synligt Norden. Et udadvendt Norden.

 

De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejdet den 6. februar 2014 

De nordiske samarbejdsministre har i 2013-14 ført drøftelser om visionen for det nordiske samarbejde og udtaler på den baggrund følgende:

  • Vi, de nordiske samarbejdsministre, er overbeviste om værdien af et fortsat styrket og fokuseret nordisk samarbejde i en tid, hvor globalisering, ressourceforbrug og økonomisk krise udfordrer de nordiske velfærdssamfund, og hvor betydningen af regionalt samarbejde øges.
  • Vi har i de nordiske lande en lang tradition for et tillidsbaseret samarbejde, der bygger på landenes fælles historiske, kulturelle og geografiske baggrund. Samtidig er vore samfund funderet på de samme grundlæggende værdier såsom demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed. Det nordiske samarbejde har gennem årene benyttet disse fælles styrkepositioner til at skabe synergier og udveksle erfaringer med henblik på at udvikle effektive løsninger på en lang række områder til gavn for borgerne i de nordiske lande. En fortsat indsats for at sikre fri bevægelighed for borgere, varer og tjenester mellem de nordiske lande har medvirket til at styrke landenes konkurrenceevne. Samarbejdet har desuden medvirket til at give Norden stor gennemslagskraft globalt. Sammen er vi stærkere.

På baggrund af dette er samarbejdsministrene enige om visioner og mål på følgende områder: Les mer om visjonene her>>>

Et grænseløst Norden

Et innovativt Norden

Et synligt Norden

Et udadvendt Norden