Samordning af vejledningen i de nordiske lande

Status på Finland og Grønland 2022

 

Uddannelse for alle i et livslangt perspektiv er et centralt mål for det nordiske samarbejde inden for uddannelsesområdet. NVL og Nordisk netværk for vejledning arbejder på at udvikle og samordne vejledning i Norden.

Netværkets arbejde er helt afgørende for at virkeliggøre Nordisk Ministerråds Vision 2030 om et konkurrencedygtigt Norden, der er rustet til fremtidens udfordringer, og som ved hjælp af videndeling skaber velfungerende arbejdsmarkeder på tværs af Norden.

I 2017 udarbejdede Nordisk netværk for voksenvejledning i NVL en rapport med henblik på at klarlægge samarbejdet, koordineringen og samordningen af vejledningen i de enkelte lande og selvstyrende områder i hele Norden.

Da samordning er et grundlæggende vigtigt redskab i et system af livslang vejledning til at skabe sammenhæng på tværs af systemer og sektorer, blev det senere besluttet at følge op på udviklingen med en opdateringsrapport, indeholdende 2 lande/selvstyrende områder ad gangen.

Denne opdateringsrapport beskriver udviklingen i Finland og Grønland. Der er begge steder taget initiativer, der kunne pege i retning af en samordnet vejledning og på nødvendigheden af et tættere samarbejde på tværs af systemer og sektorer. Særligt ser det ud til, at der er fokus på vigtigheden af, at samordning skal foregå på både system- og vejlederniveau og såvel nationalt som regionalt og lokalt.

Læs rapporten her.

Den sidste opdateringsrapport kommer i slutningen 2022 og omhandler Island og Danmark.