Samtal bygger broar mellan öarna

För att kunna erbjuda så mycket vuxenutbildning som möjligt är det vanligt att små orter samarbetar med grannkommunerna. Det är dock svårt när man befinner sig på en ö. DialogWeb var med på konferensen ”Utmana system och bygga broar” i Visby den 28–29 april.

 
De utsocknes som hade hunnit komma på morgonen före konferensen fick en guidad tur i Visby. Marja Beckman De utsocknes som hade hunnit komma på morgonen före konferensen fick en guidad tur i Visby.

På somrarna ökar Visbys befolkning med flera hundra procent. Havet och de många vackra husen och ruinerna lockar stora turistskaror. Men den sista augusti töms staden och hela Gotland förvandlas återigen till ett utkantsområde med hög arbetslöshet. Situationen är likartad på Bornholm och Åland. De tre öarnas gemensamma utmaningar banade väg för ett nordiskt ö-samarbete. I fjol samlade NVL ihop en referensgrupp, bestående av folkbildare, vuxenutbildare och representanter från näringslivet. Den första gemensamma konferensen ägde rum på Bornholm i oktober 2013. Konferens nummer två på Gotland har titeln ”Utmana system och bygga broar”, men det handlar alltså inte om några fysiska broar i betong. Deltagarna var handplockade och alla hade viktiga roller i konferensen som till stor del bestod av diskussioner i grupp. 

Jag brinner för att förmedla kunskaper. Det är eleven/studenten som själv måste lära sig.


Länk mellan utbildning och arbete

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, inledde de två halvdagarna med en föreläsning på temat validering.
– Definitionen av validering är att det är en strukturerad bedömning, värdering och ett erkännande av de kunskaper och den kompetens en person besitter, oberoende av hur den har inhämtats, sa Andreas Fejes.
Han talade också om bedömningsteori och om vad som passar bäst i olika situationer; formativ, summativ eller preduktiv bedömning. Han presenterade Aristoteles definitioner på kunskap: Episteme – den vetenskapliga kunskapen, techne – den tekniska kunskapen – och fronesis som har med en sorts klokhet att göra: intuitiv kunskap som kan behövas när man arbetar med människor, till exempel.
Efter Andreas Fejes föreläsning var det dags för den första dialogen. Inför varje nytt gruppsamtal stuvades grupperna om så att deltagarna fick möjlighet att träffa så många olika deltagare som möjligt. Den första dialogen handlade om validering. Här är några korta utdrag ur ett av samtalen:
– Det finns företagare på Gotland som säger: Jag skulle gärna anställa men jag hittar ingen med rätt erfarenhet.
– Gotland är en liten ort där alla känner varandra. Alla vill hjälpa till och alla vet vem personen är som inte har fått fäste på arbetsmarknaden. Samtidigt krävs det väldigt mycket att vara handledare.
– Vad skulle hända om vi inte hade alla dessa diagnoser? Det är väldigt många som skulle bli arbetslösa.

Det är fantastiskt att folk verkligen vill plugga och gå kvällskurser på sin fritid efter jobbet. På våra kurser möts människor från alla samhällsklasser och åldrar. Det är otroligt värdefullt för samhället när människor blir gladare, lyckligare och nöjdare med sina liv.


Andreas Fejes sammanfattade den första dagen med ett kort anförande där han bland annat önskade sig en systemförändring som gör att man kan komma in på högre utbildning på ren kompetens, inte bara på grundläggande behörighet. Han var också kritisk till marknadiseringen  av utbildningssystemet och att elevpengen leder till konkurrens mellan skolorna i stället för samarbete. 
– Inom Komvux finns ingen forskning om effekterna av att man ser eleverna som kunder. Valideringen är på sätt och vis en del av detta, allt jag gör kan mätas, allt visar hur ekonomiskt gångbar jag är som människa.

Hur hjälper vi dem som har gått 2-årigt gymnasium och tror att det är försent att utbilda sig? Till exempel kvinnor i 40-årsåldern vars barn börjar bli stora. Vi måste också förbereda studenterna på konsekvenserna av utbildning. När en person i en relation utvecklas finns en risk för skilsmässa.


Dinner safari

Samtalen fortsatte samma kväll med en ”dinner safari”. Alla delades in i grupper och dirigerades till olika restauranger. Förrätten intogs kring diskussionsfrågan ”vad tar du med dig från den här dagen?”. När det var dags för huvudrätt reste sig alla och dirigerades till nästa restaurang, nytt sällskap och nya samtal. Desserten intogs på en tredje restaurang med ytterligare ett sällskap. Och samtalen fortsatte. Några av citaten från kvällen kan läsas längst ner.

”På folkhögskola blir man inte NÅGOT utan NÅGON!”
Citat från deltagare på måndagskvällens ”dinner safari”


Träklossar och sång

Tisdagsmorgonen började med sång. Det var Bjørn Haslund-Gjerrild på Bornholms Regionskommune som fick alla att ställa sig upp och ta ton. Sedan visade han ett par träklossar som symboliserade att en människa är mångsidig. Han berättade om en ung kille vid namn Louis som fick en av de dyra platserna på folkhögskolan i Bornholm. Någon lärare tyckte att Louis var ett dåligt val eftersom han inte var studiemotiverad, men enligt Bjørn Haslund-Gjerrild såg denna person bara en sida av klossen som var Louis. När Louis fick alla sina sidor sedda gick det också bättre för honom i skolan.
Det efterföljande samtalet handlade bland annat om konferensdeltagarnas egna drivkrafter. Här är några av samtalsämnena:
– En lärare som brinner för något kan lättare förmedla ämnet till eleverna. En bra chef bör visa förtroende för sina anställda och inte ha för stort kontrollbehov. 
– Vi får fånga den motivation eleverna har. Vi kanske tycker att en elev har varit borta mycket medan eleven säger att jag aldrig har varit så här mycket i skolan.
– Det är inte alltid kunskapstörst som är den största drivkraften hos studenterna. Ibland är drivkraften att få ett jobb, tjäna pengar eller att uppnå status.

Vi lärare bör samarbeta mer. Många jobbar som om de var privatpraktiserande.


Ålands utmaningar

Konferensens sista anförande leddes av Cecilia Stenman som är utbildningsledare på vuxenutbildningsavdelningen vid Ålands gymnasium. Hon berättade att Ålands vuxenutbildning står inför en ordentlig omgörning. Ön är så liten att det kan vara svårt att ha en hel klass med exempelvis plåtslagare – då blir flera av eleverna arbetslösa när de slutar skolan. Troligen kommer vuxna och ungdomar att få studera tillsammans. 
Den sista dialogen handlade om flexibelt lärande och samtalen handlade bland annat om att skapa förutsättningar för vuxna att studera. Det ska vara möjligt att studera och arbeta samtidigt, och det ska gå att kombinera studier med familjeliv.
Ålands vuxenutbildning kommer att få mer utrymme på nästa konferens inom ö-samarbetet. Nätverket åker till Åland i september 2014 – innan höstvindarna blir alltför starka.Fråga till tre deltagare:
Vad tar du med dig från konferensen?

Inge Munch, skolledare vid AOF Center i Bornholm. AOF är ett studieförbund.
–Jag har fått bekräftat att vi kan använda de tillgångar som finns inom folkbildning för att få ännu fler att vilja börja utbilda sig. Det kräver dock att vi möter deltagarna i ögonhöjd så att de känner att de kan bygga vidare utifrån de förutsättningar de har. Att samarbeta med andra utbildningsinstitutioner är viktigt. Det skulle också vara intressant att växla lärare öarna emellan, så att någon från Visby eller Åland kom till Bornholm eller tvärtom! Det finns EU-program för sådana utbyten.Per Edman, som besökte konferensen i egenskap av politiker (för Vänsterpartiet). Han är ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Gotland. Per arbetar även som lärare.
– Jag fick ansikten på flera medarbetare inom vuxenutbildningen på Gotland, det var positivt. Jag blir inspirerad av människor som brinner för utbildning. Dessutom tar jag med mig en sådan här kloss, den ska jag visa för några högstadieelever inom autismspektrat som jag ska träffa i eftermiddag. Bodil Regårdh, Ålands landskapsregering. Hon är utvecklingsansvarig inom gymnasie- och vuxenutbildning på Åland.
– Det är intressant att höra folk som jobbar i ”verkligheten” och kunde berätta om sina möten med vuxenstuderande. Själv är jag byråkrat och sitter i förvaltningen. Jag är involverad i att bygga upp vuxenutbildningen på Åland så att systemet blir mer flexibelt. Vi står inför stora utmaningar eftersom Åland är så litet, troligen blir vi tvungna att blanda ungdomar och vuxna på utbildningarna.

Guidad tur  Havet  Utsikt  Allsång