Sannfinländarna startar en studiecentral

Studiecentralen skall svara på de önskemål som partimedlemmarna har om utbildning i förtroende- och i partiuppgifter. Partiet vill också aktivera kommuninvånare, väcka intresse för gemensamma ärenden samt öka genomskinlighet i beslutsfattandet.

 

Planeringen av studiecentralens verksamhet pågår som bäst och tanken är att verksamheten börjar under året. Rektorn för studiecentralen har redan valts. 

För närvarande finns det 11 studiecentraler som har organiserat sig under Studiecentralerna rf
Bakom studiecentralerna står politiska partier, fackförbund och frivilligorganisationer. 

Nyheten är publicerad på finska i webbtidningen Sivistys 21.1.