Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

 
- Det är helt enkelt frågan om att universiteten är en allt bättre plats för forskning, studier och undervisning. En central utmaning för högskoleutbildningen är att förbättra utbildningens och forskningens kvalitet. Samtidigt bör högskolornas regionala samhälleliga verkningsfullhet stärkas. Vi vill att alla universitet är så bra som möjligt, sade Sarkomaa i sitt tal vid Uleåborgs universitets 50-årsjubileum den 12 maj 2008.
- Vid sidan av universitetsreformen fortsätter högskolornas strukturella utveckling. Inget universitet läggs ner, men det är klart att ett tätt samarbete och till och med fusioner krävs för att säkra undervisningens och forskningens kvalitet samt för att föda starkare och verkningsfullare högskolor. Genom att ändra strukturerna man också frigöra resurser för undervisning och forskning, konstaterade Sarkomaa.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/
oulunyliopistonjuhla.html?lang=sv