Sarkomaa: Samarbete över kommungränserna behövs för att förbättra utbildningens kvalitet

 
- Utbildningsservicen togs inte upp i särskilt hög grad i stadsplanerna, där stadsregionerna skall framföra sina planer om hur utnyttjandet av service över kommungränserna skall förbättras. Språkundervisningen är ett exempel på sådan utbildningsservice där kommunerna i högre grad borde samarbeta över kommungränserna, säger Sarkomaa. På så sätt kan även utbudet av mera sällsynta språk tryggas.
Läs mer