Satsa på Yrkesvux och höj status på yrkesutbildningarna

 
Satsa på Yrkesvux och höj status på yrkesutbildningarna Svenskt Näringsliv

Bättre matchning och mer fokus på yrkesutbildningar. Det var inte bara budskapet från flera av talarna under Företagsklimatsdagarna, det var även flera av åhörarnas åsikter.

Det är en utmaning för arbetsgivare att hitta personer som matchar efterfrågade kompetenser. Samtidigt är det många, inte minst bland unga, som saknar jobb. Ett läge med både kompetensbrist och arbetslöshet är ohållbart. Kompetensförsörjningen är viktig för att hålla Sverige rullande.

– Kompetensförsörjningen är en av våra största och viktigaste utmaningar. Att lyfta yrkesutbildningarnas status är något vi arbetar hårt med, det är där många av de framtida jobben finns, anser Marie Centerwall (S), kommunalråd i Bollnäs.

Läs mer

Källa; Svenskt Näringsliv