Satsning även på utbildningen i högskolan

 
Helene Hellmark Knutsson, minister (S) för högre utbildning och forskning. Kristian Pohl/Regeringskansliet Helene Hellmark Knutsson, minister (S) för högre utbildning och forskning.

Utbyggnaden av högskolan har stått still och det har blivit svårare att komma in på högskolan under den förra mandatperioden. Det är inte en framtidsinriktad politik. Antalet högskoleplatser ska öka i hela landet. Dessutom ska kvaliteten stärkas på utbildningarna. Det krävs en medveten politik för att utveckla den högre utbildningen i Sverige. Det skriver Helene Hellmark Knutsson som är minister (S) för högre utbildning och forskning.

Sverige genomförde under den förra regeringen stora investeringar i forskning. Inte minst i forskningsinfrastruktur. Men ambitionerna kom tyvärr av sig gällande högre utbildning och studenter. Det märker vi nu. Sverige halkar efter medan andra länder har höjt sina kunskapsnivåer.

Läs mer

Källa: Västerbottens-Kuriren