Satsning på invandrarakademiker

 
I budgetpropositionen för 2009 föreslår regeringen att cirka 100 miljoner kronor satsas på fortbildning för personer med utländska examina. Det är en fördubbling av anslaget på cirka 50 miljoner för i år. Huvuddelen av de nya resurserna kommer att gå till kurser för läkare.
www.regeringen.se/sb/d/10406/a/111416