Satsning på lärarfortbildning – en del i lärarlyftet

 
Regeringen avsätter därför ca 2,8 miljarder kronor under 2007-2010 för fortbildning av lärare. Omkring 30 000 lärare ges därmed möjlighet till kvalificerad fortbildning vid universitet och högskolor. Lärarna får behålla 80 procent av sin lön under tiden de studerar.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8746/a/81661