«Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn

NVL, i samarbeid med Statped i Norge har laget en reportasje om «Se mitt språk».

 
«Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn Statped

Å følge med språkutviklingen til sine barn er viktig og interessant. For hørende foreldre til døve og tunghørte barn er dette spesielt utfordrende. Foreldrene må lære seg en nytt og helt annerledes språk – tegnspråk – for å kunne kommunisere med sine barn. «Se mitt språk» startet i 1996 og i 2010 fullførte den første gruppen av foreldre de 40 ukemodulene som programmet består av. Foreldrene får tilbud om tegnspråkopplæring som følger barnets tegnspråkutvikling fram til barna er 16 år.

NVL, i samarbeid med Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste i Norge har laget en reportasje om «Se mitt språk». I tekst og 10 korte videoer forteller sentrale personer som har deltatt i «Se mitt språk» om programmet og hva det betyr for foreldrene og om det norske tegnspråket.


”Se mitt språk”-reportasjen er både på norsk og engelsk og alle videoene er tolket - tegnspråk er tolket til tale og tale er tolket til tegnspråk. Alle videoene er med engelsk undertekst.

Gå til "Se mitt språk" reportasjen