Selkeitä neuvoja hallitukselle MOOC-koulutuksen käytöstä korkeakouluissa

Norjan hallituksen asettaman MOOC-komitean (MOOC=massiivinen avoin verkkokurssi) mielestä norjalaisen korkeakoulutuksen digitaalinen kehitys on liian hidasta Komitea onkin esittänyt opetusministeri Torbjørn Røe Isaksenille konkreettisia neuvoja siitä, miten Norjassa voitaisiin hyödyntää teknologiaa paremmin.

 
Selkeitä neuvoja hallitukselle MOOC-koulutuksen käytöstä korkeakouluissa Johannes Jansson/norden.org

16. kesäkuuta  komitea luovutti hallitukselle selvityksensä uusien digitaalisten oppimismuotojen käytöstä korkeakoulutuksessa. Yksi komitean selkeistä suosituksista oli, että MOOC-koulutusta tulisi käyttää hyvin aktiivisesti täydennyskoulutuksessa ja työelämässä tapahtuvassa osaamisen kehittämisessä yhteistyössä työelämäosapuolten kanssa. - Norjalaisen korkeakoulutuksen tasoa pyritään nostamaan monilla parhaillaan käynnissä olevilla prosesseilla. ((Niinpä)) tulee tarkastella kokonaisuutena. MOOC voi edistää opetuksen tasoa ja ehkä myös parantaa työnjakoa. Se tarjoaa esimerkiksi hyviä mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen järjestämiseen koko maassa, opetusministeri Torbjørn Røe Isaksen toteaa.

Koko raportti (norjaksi) löytyy Norjan hallituksen verkkosivuila