Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

 

Kuntien järjestämä aikuiskoulutus on yksi Ruotsin hallituksen toteuttaman osaamisen kehittämispanostuksen kulmakivistä. Se on myös elinikäisen oppimisen sekä koko elämän mittaisen kasvun ja muutoksen edellytys. Nyt kunnallinen aikuiskoulutussektori kasvaa, ja aiomme tarkastella sitä eräiden tarkistusta edellyttävien asioiden osalta. Muun muassa on pohdittava, tuleeko aikuisten erityisopetus säilyttää omana koulutusmuotonaan, ja kuinka takaamme, että kunnallisen aikuiskoulutuksen opettajille tarjotaan osaamisen kehittämistä.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)