Selvitys kuntien järjestämän aikuisten perusopetuksen yksilöllistämisen lisäämisestä ja tehostamisesta

 

Vuosittain reilu 30 000 ruotsalaista osallistuu kuntien järjestämään aikuisten perusopetukseen. Nämä aikuisoppijat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joista osalla on esim. korkeakoulutututkinto ja toisilla ei mitään koulutusta. Kunnallisen aikuisten  perusopetuksen tavoitteena on antaa oppijoille yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, ja sen lähtökohtana tulee olla yksilön tarpeet ja edellytykset.
- Meidän arviomme mukaan ohjaus on avainasemassa yksilöllistetyn ja tehokkaan koulutuksen toteuttamisessa. Tämä koskee erityisesti muun muassa korkeakoulutettuja opiskelijoita, joiden tarvitsee usein suorittaa kurssista vain tiettyjä osia, toteaa opetusministeriön selvitysmies Geoff Erici.

Lisää aiheesta: www.regeringen.se/sb/d/16841/a/213884