Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Detta fokuserade  Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet på under ett seminarium i Reykjavik i oktober 2019. Under seminariet som filmades delade olika föredragshållare med sig av sina erfarenheter av att investera i kompetensutveckling för sina medarbetare – och följa upp vad det gett. Seminariet kom att präglas av ett genomgående hållbarhetstema där medarbetarnas förmåga att utvecklas och utveckla arbetsplatsen visade sig spela en avgörande roll.