Seminar med Islands representanter i NVL s nettverk

 

Alle islandske representanter i NVL s arbeidsgrupper, nettverk og expertnettverk er invitert til et möte for å dröfte arbeidet og fremtiden.