Seminar om IKT og vejledning

Sted: Hotel Hans Egede. 1. sal - konferencerum

 
Foto: www.pexels.com Foto: www.pexels.com

Sted: Hotel Hans Egede. 1. sal - konferencerum

8:30 Velkomst og præsentation

9:00 Grønland – status på vejledningsområdet, herunder evaluering af Majoriaq og Vejledningsindsatsen samt eVejledningsprojektet – Vejleder Hanne Kristiansen & Centerleder Christine Tønnesen

09:40 Præsentation af Rapport om IKT og Vejledning ”Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland”, Julianna Deirdre Hansen, Uddannelses- og karrierevejleder

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 10:45 Åland – Rapport om Samordning af Vejledning: ”Samordning av vägledningen i de nordiska länderna” samt projektet VISA - Vejledning i Samarbejde, Bodil Regårdh och projektledare Yana Jahrén

10:45 – 11.15 ”Færøerne – Status på arbejdet med Vejledning”, Kristianna Mortansdóttir, Leder for Vejledningscentret

11:15 – 11:30 Pause

11:30 - 12:15 Aktuelt om vejledning i Danmark; muligheder, ambitioner og udfordringer med eVejledning, af Mette Werner Rasmussen, Sekretariatskonsulent, VEU-center Hovedstaden & Bornholm samt medlem af NVL’s nordisk netværk for vejledning

12:15 Frokost

13:15 Paneldebat 1 – om digital udvikling

13:45 – 14:00 Pause 

14:00 – Paneldebat 2 – om voksen vejledning

14:30 Besøg hos Universitet og Majoriaq

16:30 byvandring

17:00 Byvandring slut

18:00 Middag.