Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

 

Seminaret er for medarbejdere, der gennemfører RKV. Det er et forum for videndeling og erfaringsudveksling på praktikerniveau (faglærer og vejledere) om gennemførelse af realkompetencevurdering i praksis. 

Formål: Formålet med seminaret er gennem videndeling og erfaringsudveksling, at drøfte hvorledes kvalitetssikrings-modeller og- værktøjer kan understøtte:

  • udvikling af egen RKV-praksis
  • refleksion og drøftelse mellem ledere og medarbejdere om kvaliteten i skolens RKV-praksis.