Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

 

To professorer som har vært aktive i NVLs arbeid var blant foredragsholderne, Unnur Dís Skaptadóttir, professor i sosialantropologi og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir professor i studie- og yrkesveiledning. Tittelen på foredraget til Unnur Dís Skaptadóttir, var “Innvandrernes mangfoldige situasjoner og erfaringer”. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir presenterte NVL rapporten “Voice of users” som handler om nordisk forskning om hvordan voksne brukere av studie- og yrkesveiledning opplever tjenesten.

Mer på islandsk: www.hi.is/vidburdir/raddir_og_thoggun