Seminar om validering på universitet og høyskolenivå

Den 18. mai 2016 ble et seminar om validering på universitet og høyskolenivå gjennomført i Nordens hus i Reykjavik i samarbeid mellom NVL, Islands universitet og Universitetet i Reykjavik.

 

Jón Atli Benediktsson, rektor for Islands Universitet åpnet seminaret. Nest på programmet var to islandske presentasjoner om fokusområder i den europeiske universitets samarbeide og om validering på Island. Etterfølgende presenterte eksperter i NVLs nettverk om validering: Kirsten Aagaard, Danmark, Anni Karttunen, Finland, Camilla Alfsen, Norge og Pär Sällberg, Sverige validering på universitetsnivå i respektive land. Over femti deltakere tok aktivt del i seminariet.

Link til program på Islandsk