Seminariedag om ”nätdroger” och cannabis för oroade föräldrar och skolpersonal i Norrköping

 

 
Med syfte att öka kunskapen och ge verktyg till yrkesverksamma som möter unga människor i det drogförebyggande arbetet anordnar