Seminarium: 25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?

 

Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands Landskapsregering ordnade i samarbete med NVL Distans ett seminarium kring IT i undervisningen för vuxna. 

25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?
Seminariet syftade till att skapa en diskussion med beslutsfattare om användning av IKT och digitala möjligheter i utbildningssektorn på Åland.
Målgruppen är tjänstemän vid Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning, Ålands gymnasium, Ålands handelskammare samt andra som arbetar med ledning och administration ute på fältet

Tid: fredagen den 29 augusti 2014 kl. 08.30 – 14.30
Plats: Alandica kultur och kongress, Mariehamn


Program
08.30 – 08.45 Seminariet öppnas – Elisabeth Storfors
08.45 – 09.30 En tillbakablick - Viveca Lindberg, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL)
09.30 – 10.40 ”Utbildning skapar utveckling i randområden och i glesbygden” -
NVL Distans
Distansutbildning i glesbygd och självstyrda områden - NVL Distans
10.40 – 10.55 Paus
11.00 – 11.45 Digitala verktyg i yrkesutbildningen – två exempel:

  • att bedöma yrkeskunnandet
  • internationalisering

11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.30 Hur skapa bärkraft efter projektslut - FD Ann Öhman
13.30 – 14.30 Framtida utmaningar - paneldiskussion

I panelen sitter Alastair Creelman NVL Distans och specialist/e-lärande vid Linnéuniversitetet, Siv Ekström Mariehamns medborgarinstitut, Ronny Holmström IT-chef vid Ålands gymnasium, Cecilia Stenman utbildningsledare vid Ålands gymnasium, Bjarne Lindström direktör Ålands statistik och utredningsbyrå samt Sven Schauman vicerektor vid Högskolan på Åland
Anmäl dig senast den 12 augusti 2014 så att vi vet hur många som deltar i lunchen. Meddela även eventuella allergier/specialdieter. Seminariet är kostnadsfritt men eventuella resekostnader står deltagarna själv för.

Presentationer och resultat