Seminarium om IKT og vägledning, Åland

 

För att ta del av den senaste kunskapen och praktiska färdigheter inom IKT och vägledning håller Ålands landskapsregering tillsammans med NVL (nordiskt nätverk för vuxnas lärande) ett seminarium med workshop den 14 och 15 februari 2019.  Första dagens seminarium är öppen för alla intresserade. Målgruppen är experter på IKT, sakkunniga inom vägledning, praktiserande vägledare samt tjänstemän och politiker som arbetar för utbildning och arbetsmarknad.

Seminariet är avgiftsfritt.

Tidpunkt: torsdagen den 14 februari 2019

Plats: Sälskär, lagtingets auditorium.

Anmäl dig till seminariet senast den 11 februari 2019 här.

-

-

-

Program

09.00 – 09.30      Seminariet öppnas

Kort om Åland

Presentation av NVL: s arbetsgrupp IKT och vägledning, Bodil Regårdh, kontaktperson för NVL Åland

Presentation av vägledningsprojektet VISA – Vägledning i samverkan, Yana Jahrén, projektledare

09.30 – 09.50    Paus med kaffe/te och smörgås

09.50 – 10.50           

Vägledningens betydelse i Sverige för en effektiv och välfungerande arbetsmarknad. Vilken betydelse har IKT som verktyg för vägledning, nu och i framtiden? Cecilia Fahlberg, konsult och tidigare specialutredare för Sveriges regering

10.50 – 11.00           Paus

11.00 – 12.00           

Framtidsvägledning Vilka behov finns? Vad behöver göras? Vilken betydelse har IKT som verktyg för vägledning, nu och i framtiden, Raimo Vuorinen, forskare och projektchef, Jyväskylä universitet

12.00 – 13.00           Lunch i restaurang Matverket

13.00 – 15.00           

Praktiska exempel på e-vägledning från de nordiska länderna:

Finland, Ville Rötkö, webbdesigner i Kohtaamo-projektet
Norge, Ann-Katrine Johnsen, seniorrådgivare vid Kompetanse Norge och medlem i NVL:s vägledningsnätverk
Danmark, Jannie Meedom Nielsen, e-vägledare och UG-redaktör vid Undervisningsministeriet 
Sverige, Cecilia Fahlberg, konsult och tidigare specialutredare

15.00 – ca. 17.00     Gruppdiskussion med gemensam avslutning som leds av Raimo Vuorinen. Kaffe/te och tilltugg serveras i aulan

Önskas ytterligare information om seminariet kontakta: Bodil Regårdh bodil.regardh@regeringen.ax eller Yana Jahrén yana.jahren@regeringen.ax

VÄLKOMMEN!