Seminarium om vägledning på Åland

 

Utbildnings- och kulturavdelningens ESF-projekt Vägledning på Åland ordnar i samarbete med Nätverk för vuxnas lärande NVL ett seminarium med temat:

 

Samordning och samarbete för en livslång vägledning

 

Syftet med seminariet är att stimulera till att utöka och utveckla samarbete och samordning mellan befintliga aktörer som arbetar med vägledning för att bidra till att skapa en likvärdig livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet.

 

Målgruppen för seminariet är tjänstemän, politiker, elev-/studiehandledare, skolledare/rektorer, personal vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten samt övriga som på något sätt arbetar med vägledning (Ung resurs, Pelaren, Kompassen)

 

Tid: 27 mars 2018 kl. 12-16.15

Plats: Ålands landskapsregering, Sälskär (auditoriet i lagtingsdelen)

Program

12.00-12.15   Seminariet öppnas – Annette Rumander, projektledare/Utbildnings- och kulturavdelningen och Bodil Regårdh/ NVL
12.15 - 12.45    Samordning av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland, Bodil Regårdh, specialsakkunnig inom utbildning, Utbildnings- och kulturavdelningen och kontaktperson för NVL på Åland.
12.45 – 13.45   Karriärvägledning i ett livslångt perspektiv, Geir Syvertesen, koordinator för karriärvägledningen i Østfolds fylkeskommun
13.45 – 14.15     Paus med kaffe/te och tilltugg
14.15 – 15.15   Sammanhängande vägledningstjänster som en gemensam insats, Raimo Vuorinen, forskare och projektledare för livslång vägledning, Jyväskylä universitet
15.15 – 16.00       Diskussion i grupper: Hur kan vi organisera vägledningen på Åland för att uppnå en samordning och mera samarbete?
16.00 – 16.15   Avslutande diskussion och sammanfattning
16.15      Seminariet avslutas
   

                                      

Seminariet är avgiftsfritt.

 

Anmäl dig till seminariet senast den 23 mars 2018 till

projektledare Annette Rumander annette.rumander@regeringen.ax

 

Meddela också eventuella allergier.

 

Önskas ytterligare information om seminariet kontakta: Annette Rumander annette.rumander@regeringen.ax eller Bodil Regårdh bodil.regardh@regeringen.ax

 

 

VÄLKOMMEN!