Sesjon 1 - Innovative national and regional policies; impact on the structures and practices

 

Sammenfatning fra sesjonen: PDF

Chair:
Jouni Kangasniemi is a senior adviser at the Finnish Ministry of Education and Culture (unit for adult education policy).

His education background is Master of Education (adult education) from the University of Helsinki. He has been working with the Ministry since 2003. Before that he worked for the Finnish Higher Education Evaluation Council and National Board of education. His areas of interest include adult education and use of ICT in Education.

In 2010, Finnish Ministry of Education and Culture has launched a new national programme called “OSAAVA” (“CAPABLE”) to support the general task of employers (e.g. municipalities) to take greater responsibility in organising continuing professional development opportunities for the whole education staff. The programme is fixed-term and is planned for the period between 2010 and 2016.

In other words, the programme promotes inclusion in CPD. In addition, the programme tries to renew the “old” and ‘too’ dominant professional development models in use in staff training. The idea behind OSAAVA is to empower teachers themselves to think, plan and execute their own CPD that better meets their own personal needs but also those of their employers or in the centre of education policies. It helps the education organisations to replace the traditional training models with more innovative learning arrangements. Also, it gives good possibilities for regional or thematic networking for all stakeholders in the field.

More (in Finnish, Swedish and English):
Ministry of Education and Culture: HTML
OSAAVA in Facebook: www.facebook.com/Osaava 

See presentation: PDF

Presentasjon 1:

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir

er uddannet fra Islands Universitet med BA i psykologi og fra Harvard Universitet i USA med MA i pædagogik. Hun har været direktør for Fraedslumidstod atvinnulifsins (Erhvervslivets uddannelsescenter) i Island siden det blev oprettet i 2003 og har arbejdet indenfor voksenundervisning  i Island siden 1985. Blandt det hun har beskæftiget sig med er undervisning af voksne, deltagelse i nordiske og europæiske projekter, medlemskab af bestyrelser, komiteer og forskellige arbejdsgrupper, undervisning i voksen pædagogik ved Islands Lærerhøjskole og forskningsarbejde, samt nogle års erfaring i erhvervslivet i Island.

Kort beskrivelse af erfaringer med temaet

Stor del af arbejdet med voksne har været at opkvalificere kortuddannede i Island med uddannelser, vejledning og realkompetencevurdering. I begyndelsen arbejdede Ingibjorg på vegne af fagbevægelsen i Island, men fra oprettelsen af Fraedslumidstod atvinnulifsins mere indenfor politiske og organisatoriske rammer i samarbejde imellem erhvervslivets partnere i Island, undervisningsministeriet og uddannelsesudbydere. Blandt de strukturer som er blevet bygget op for at opkvalificere kortuddannede er:
• vejledning for kortudannede på arbejdspladsen;
• realkompetencevurdering mod erhvervsuddannelser;
• anerkendelse af kurser for kortuddannede til enheder på gymnasialt niveau;
• samarbejde med erhvervslivets partnere med hensyn til behov.

www.frae.is

Se presentation: PDF

En kort beskrivelse av presentasjonen og praksiseksempels innhold

I Island har erhvervslivets partnere lavet aftaler med regeringen og uddannelsesministeriet om at bygge op strukturer for at opkvalificere kortuddannet arbejdskraft og tilbyde uddannelsesmuligheder. Dette samarbejde som begyndte i 2003 er nu blevet struktureret med lov, som blev godkendt af parlamentet i slutningen av martsmåned 2010. Centralt i samarbejdet ligger organisationen Erhvervslivets uddannelsescenter, som har på grundlag af en kontrakt med undervisningsministeriet udviklet mangfoldige metoder for at opkvalificere og uddanne den del af arbejdskraften, som ikke har afsluttet formel uddannelse hverken afsluttet gymnasial eller erhvervsuddannelse. Samarbejdet imellem erhvervslivets partnere er centralt i udviklingen af forskellige uddannelsesmuligheder.
Vejledning på arbejdspladsen, hvor vejledere besøger arbejdspladserne og motiverer kortuddannede med præsentation af muligheder og tilbud om personligt samtal om uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling. I de senere år har er arbejdsledige også været i fokus.
Realkompetencevurdering mod erhvervsuddannelser og speciale standarder lavet af erhvervslivets partnere. Det har vist sig at være vigtigt at erhvervslivets partnere står bagom standarder, metoder og anerkendelse af resultater.
Anerkendelse af kurser for kortuddannede til enheder på gymnasialt niveau. Samarbejde med erhvervslivets partnere med hensyn til behov og design af kurser. Anerkendelse af uddannelsesudbydere er i proces.

Links til prosjekter og bakgrunnsmateriale:
www.revow.eu/home-page/
www.europeanqualitymark.org/home/

Presentasjon 2:

Mikkel Leihardt

is head of division for strategy and development at the Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education. Work areas include the upcoming Danish Innovation Strategy (www.innovationsstrategi.dk) and how to reach the goal that 60 per cent of a youth cohort must complete a higher education and 25 per cent a longcycle higher education programme in 2020.

The presentation

will outline the work around the upcoming Danish Innovation Strategy. The work is organised around three different paths:
1. A broad embedded vision for the unique Danish innovation potential.
2. A focused effort to increase innovation capacity and for better innovation schemes that will ensure the of knowledge-related preconditions for solving global societal challenges.
3. A model for innovation partnerships that ensures that the innovation potential in particulary promising areas results in concrete solutions, new growth and new jobs.

See presentation: PDF

 

Till sessionernas översikt

 
Jouni Kangasniemi
Jouni Kangasniemi
Presentation:
PDF

 
Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir
Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir
Presentation:
PDF

 
Mikkel Leihardt
Mikkel Leihardt
Presentation:
PDF