Sesjon 2 - Innovativ partnerskap mellom offentlige og private virksomheter og utdannelse – effekt og innvirkning på praksis og læring

 

Sammenfatning fra sesjonen: PDF

Chair:

Mette Abrahamsen, Projektchef Tænkentanken DEA, MPA, Cand. mag. Dansk og Informationsvidenskab.

Mette Abrahamsen er hos DEA netværksleder for Innovationsnetværk Service Platform finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. Service Platform arbejder med serviceinnovation i danske virksomheder, med afsæt i deres behov for viden, metoder og værktøjer. Samspillet mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og vidensmiljøer er central for netværkets aktiviteter. Mette har mere end ti års erfaring med udvikling og eksekvering af innovationssamarbejder i offentlige og private organisationer.
Mette har været kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriets med ansvar for MindLab, ministeriets enhed for innovation i policyudvikling og strategi, som People & Innovation Manager i Arkitema Architects og hos Teknologisk Institut, hvor hun som Teamleder havde ansvar for en række udviklingsprojekter med fokus på brugerdreven innovation og serviceinnovation.

Presentasjon 1:

Lena Iselow,

Forvaltningssjef og rektor på Göteborgs folkhögskola og

Ann-Christine Wallström,

administrativ kontroller, ansvarlig for småforetagsutdanningene siden 2003.

Blended learning för småföretagare – en framgångsfaktor?

Göteborgs folkhögskola bedriver sedan drygt 10 år utbildningar för småföretagare. Skolan har dessutom ett riktat uppdrag från Västra Götalandsregionen att stödja kompetensutvecklingen i småföretag i regionen. Vi har distanskurser för redan etablerade småföretagare och därför bedrivs kursen på vår webbplattform och med fysiska träffar på kvällstid en gång per månad. Företagarna har också tillgång till våra handledare mellan träffarna. På plattformen finns verktyg, för företagarna att jobba med, för att utveckla sitt företag.

www.gbg.fhsk.se
www.vincenteducation.se

Se presentation: PDF

Presentasjon 2:

Eli K Langset

er cand. polit i sosiologi, UiO og leder MiA, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet og initiativtager og medspiller i Nordisk forum for innovasjon og verdiskaping i det flerkulturelle arbeidslivet.

MiA er en privat ideell stiftelse med fokus på inkludering og tilrettelegging for bærekraftig og verdiskapende mangfold i private og offentlige virksomheter. MiA har også et tett samarbeid med innvandrerorganisasjoner.

Presentasjonen fokuserer på:

Nordisk Forum som en ledende aktør i å påvirke de nordiske samfunn ved å akselerere kunnskapsformidlingen innen etnisk mangfold og verdiskaping.
Innledningen vil belyse hvorfor mangfold kan være en drivkraft til innovasjon, og verdiskaping og hvordan man kan dra nytte av dette potensialet i dagens og framtidens virksomheter.
Samarbeidspartnere i Nordisk Forum er Foreningen Nydansker, Immigrant institutet, MINE Etnisk Mangfald i arbetslivet og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA).
Nordisk Forum (NF) arrangerte kunnskapsdelingskonferanser i 2009 og 2010 i Norge og Danmark og neste oppfølger kommer i 2013. Presentasjonen av en nordisk undersøkelse om internasjonal rekruttering, på oppdrag av Nordisk ministerråd, ble innledet av Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre 21. januar 2011.
En arbeidsgruppe tilknyttet NF gjennomførte denne undersøkelsen og arrangerer seminarer om mangfoldsledelse og aktuelle temaer.
Gjennom Leonardo da Vinci-prosjektet Valodi (2009-2011) er det utarbeidet en håndbok om mangfoldsledelse og innovasjon som er testet i nordiske virksomheter.  Smakebiter fra håndboken vil bli presentert for deltakerne.

Mer informasjon på www.mangfold.no

Se presentation: PDF

 

Till sessionernas översikt

 
Mette Abrahamsen
Mette Abrahamsen

 
Lena Iselow
Lena Iselow
Presentation:
PDF

 
Ann-Christine Wallström
Ann-Christine Wallström
Presentation:
PDF

 
Eli K Langset
Eli K Langset
Presentation:
PDF