Sesjon 3 - Innovative læringsmiljøer – utfordringer og muligheter for læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelsesstrukturer etc

 

Chair:

Björn Garefelt, arbetar på Folkbildningsrådet med omvärlds- och folkbildningspolitiska frågor. Engagerad i folkbildningens gemensamma framtidsarbete, Folkbildningens Vägval & Vilja, vilket mynnar ut i ett gemensamt folkbildningspolitiskt dokument under 2012.

Se presentation: PDF

Presentasjon 1:

Jaana Hiltunen

is a Senior Team Coach in Tiimiakatemia Adult Learning Programmes and a Project Manager in a national project in Finland to create new learning methods and environments for upper secondary level to learn entrepreneurship in practice. Jaana has coached entrepreneurs and leaders, teachers and coaches both in higher and upper secondary level in long term programmes over 10 years. She has also years of experience to develop innovative learning environments in different kinds of schools and learning processes.

Content of the presentation

A successful learning does not require classrooms, teachers, tests or strict time-tables. It needs just a suitable environment and methods to inspire team learning and learning by doing. The greatest inspirations to create really innovative learning environments are born in co-creation with enthusiastic coaches, leaders and learners. Come to hear stories about team learning and team entrepreneurs at Tiimiakatemia and discuss how to establish exciting learning organizations and environments for adult learners.

Further information:
www.tiimiakatemia.fi/en/
Adult learning programmes: http://partus.fi/en

Presentasjon 2:

Anne Sophie Bergmann Steen

var i 1986 den ene af initiativtagerne bag Gøglerskolen på Islands Brygge, et alternativ til Kommunens bistandsprojekter, som blev startet ud fra en klippefast tro på kreativitetens kraft  og et brændende ønske om finde ind  til de unges  lyst og drivkraft – uden at forveksle lyst med uansvarlighed! Skolen udviklede hurtigt et samarbejde med erhvervsliv og institutioner omkring, kurser i kreativ kommunikation, motivation og underholdningskoncepter. I 1993 startede Artistlinien –Danmarks eneste bud på en professionel artistuddannelse. Det blev startskuddet til en lang række initiativer og knopskydninger, Gøglerskolen voksede ud af sit navn og Akademiet For Utæmmet Kreativitet opstod. I dag rummer AFUK 2 skoler, godt 200 elever & 3 foreninger og et produktionsselskab . AnneSophie Bergmann Steen har med Gøglerskolen og AFUK skabt et alternativt uddannelsesmiljø, som blandt elever og ansatte er kaldt:” En station mellem drøm og virkelighed”.

I sin præsentation

vil Anne Sophie fokusere på AFUKs daglige praksis og på hvordan den kreative læringsfilosofi kommer til udtryk i alle aspekter af vores arbejde.
Hvordan omsættes læringsfilosofi til egentlig handling og læring? Hvilke forudsætninger er nødvendige før arbejdet kan gå i gang? Hvilke krav må stilles til eleverne - og til lærerne?
Grundlæggende er tanken om at uddanne mennesker til at kunne arbejde sikkert med det usikre. At kunne agere opfindsomt  og at kunne forberede sig på det uventede, ved at træne sig i at tilegne sig den viden og de evner, man har brug for. For en sømand beder ikke om medvind - han lærer at sejle!

 

Till sessionernas översikt

 
Björn Garefelt
Björn Garefelt
Presentation:
PDF

 
Jaana Hiltunen
Jaana Hiltunen

 
Anne Sophie Bergmann Steen
Anne Sophie Bergmann Steen