Sesjon 7 - Innovasjon – IKT, sosiale medier og læring

 

Sammenfatning fra sesjonen: PDF

Chair:

Torhild Slåtto, er daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF).

Hun er utdannet sosiolog og journalist og har mangeårig erfaring fra feltet fjernundervisning og nettstudier, blant annet som rektor for en nettskole. NFF representerer 35 utdanningsinstitusjoner i Norge, deriblant de offentlig godkjente nettskolene, høgskoler, universiteter og bransjeskoler. NFF er fellesorgan for nettskolene og har oppgaver for det offentlige når det gjelder kvalitet i nettstudier, rapportering og faglig vurdering av utviklingsprosjekter. NFF har nylig utviklet en guide for nettlærere.
NFF utgir tidsskriftet SYNKRON.

Torhild Slåtto har deltatt i utprøving av sosiale medier til bruk i utdanningssammenheng helt siden starten, og er bl a en av initiativtakerne til nettverket norDist. Slåtto er leder for DISTANS-nettverket i NVL, som for tida gjør en rundreise i Norden, med symposier under fellestemaet «utdanning skaper utvikling i utkantene». Nettverket benytter ulike nettverktøy, blant annet nettmøte-plattformer, wiki, nettverksprogram mv. Slåtto er en aktiv skribent bl a i SYNKRON. NFF har nylig utgitt boka 15 utdanningshistorier, skrevet av Slåtto.
Torhild Slåttos e-postadresse: slaatto(ät)nade-nff.no

NFFs webadresse: www.nade-nff.no
NorDist: http://nordist.ning.com
NFFs kvalitetsnormer for nettbasert utdanning: HTML
Nettlærerguiden: HTML
Synkron: HTML
Håndboka «Hvordan arrangere et webinar»: pdf-versjon kan bestilles på nade(ät)nade-nff.no

Presentasjon 1:

Hróbjartur Árnason

has been using and researching various uses of social media in learning and teaching. Through various Nordic and European projects he has built up and run social networks such as Distans, NorDist, CareerAbroad and through these gained useful insights into both pedagogical and technical issues which it is necessary to consider when planing the implementation of social media to support learning.  Hróbjartur has lectured on the theme on Nordic conferences.

More about Hróbjartur Árnason on the web
Distans: http://distans.wetpaint.com
NorDist: http://nordist.ning.com/
CareerAbroad: http://careerabroad.info/
Adult Learning Program: http://namfullordinna.is/
Example course: http://nypk.wetpaint.com/

The presentation

The presentation will touch on how teachers and administrators in adult learning institutions can use social media instances to support and invigorate learning at their adult learning institutions. Recommendations will be based both on pedagogical or andragogical reasoning, current research and practical experience. Participants should expect to get both theoretical background for why, how and when the use of social media is meaningful to support learning  as well as hearing some practical examples and tips on where to start and how.

More background information on the internet

Distans´s series on social media: HTML
The possibilities new social media offer for learning offerings in rural areas: Hróbjartur´s presentation at a Distans symposium: HTML
Using Social Media: Presentation at Nitus conference in Sweden: HTML 

Presentasjon 2:

Anita Lund

har jobbet i Norsk Industri (tidligere Prosessindustriens landsforening) i 10 år. Hun har hatt ansvar for utvikling, markedsføring og gjennomføring av diverse kurs og konferanser. De siste to årene Anita vært leder for Industriskolen. Anita har en Master of Management fra Handelshøgskolen BI, med hovedområder prosjektledelse, HR-management og påvirkning og innflytelse i organisasjoner. I tillegg har hun studert It-ledelse ved høgskolen i Buskerud.

Industriskolen (tidligere Pilskolen) har drevet bedriftsrettet og fleksibel opplæring i over 25 år. IKT og fleksibilitet har alltid vært sentralt i Industriskolen, og vi var tidlig ute med å lage og tilby nettkurs. I 2010 utviklet vi vår helt egne kursplattform, som er bygget opp rundt nettverksbygging og deling, etter tankegangen fra sosiale medier. Industriskolen tilbyr i dag over 80 kurs. I tillegg er Industriskolen nå i ferd med å utvikle seg til Næringslivets Skole som skal utvikle og tilby kurs til hele NHO-fellesskapet.

Nyttige webadresser
www.industriskolen.no
www.norskindustri.no

Presentasjonen vil gi et innblikk i opplæring og kompetansehevingstiltak med bakgrunn industriens- og samfunnets behov. Industriskolen er en del av arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og har således en unik mulighet til å fange opp behov og etterspørsel i industrien, for så å kunne utvikle opplæringsprogram og kurs ut fra disse behovene. Industrien (og det norske samfunnet) har behov for ansatte med fagbrev, ingeniører, sivilingeniører, ansatte med sikkerhetsopplæring, ansatte med ledelseskunnskap, osv. Industriskolen bestreber seg på å dekke disse behovene ved å tilby fleksibel utdanning for ansatte/voksne via arbeidsgiver og på arbeidsplassen. Det vil gis eksempel på noen slike konkrete opplegg. Nett og ikt brukes i stor grad som verktøy og metodikk i Industriskolens kurstilbud for industrien.

Se presentation: PDF

 

Till sessionernas översikt

 
Torild Slåtto
Torild Slåtto

 
Hróbjartur Árnason
Hróbjartur Árnason

 
Anita Lund
Anita Lund
Presentation:
PDF