Sesjoner Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

 

”Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling”

Sesjoner den 5. juni kl. 11.00 – 13.45

Dokumentasjon fra sesjonene er å finne i hver sesjon – lenker i venstrespalte

Sesjon 1: Innovative national and regional policies; impact on the structures and practices

Sesjon 2: Innovativ partnerskap mellom offentlige og private virksomheter og utdannelse – effekt og innvirkning på praksis og læring

Sesjon 3: Innovative læringsmiljøer – utfordringer og muligheter for læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelsesstrukturer etc

Sesjon 4: Medarbeiderdreven innovasjon – læring på arbeidsplassen   

Sesjon 5: Innovative pedagogy, didactics and learning – learning about and through innovative learning processes

Sesjon 6: Innovativ kompetanseutvikling av ledere, formidlere og lærere

Sesjon 7: Innovasjon – IKT, sosiale medier og læring

Sesjon 8: Innovasjon – for samfunn med velferd og bærekraft 

 

 
 
Mer om: innovation