Sinnemestringskurs

 

Menn har tradisjonelt hatt liten opplæring i sitt eget følelsesliv. Det er ingen kultur for at gutten og etter hvert mannen skal kjenne og forstå sine egne følelser. Gutter lærer allerede i tidlig alder mekanismer som skjuler sunne uttrykk for følelser. Eks: store gutter gråter ikke. I mangel av et godt utviklet følelsesliv, vil derfor noen menn reagere med sinne i situasjoner hvor de opplever frustrasjon. Andre følelser kommer i bakgrunn, og enkelte opplever at sinne tar helt overhånd.
Det finnes noen få tilbud til menn som sliter med sinne og vold. I et langstrakt og distriktsutbygd land som Norge, er dessverre disse tilbudene kun tilgjengelig i de aller største byene. Ressurssenteret for menn; Reform holder til i Oslo og har de siste årene arrangert sinnemestringskurs for menn. Et slikt kurs går over ti dobbeltimer og har inntil 8 deltakere med to terapeuter til stede som veiledere. Deltakerne er ofte relativt voksne menn på rundt 40+, men de har hatt folk innom fra 20 og opp til 70 år.
Thor Aarre er en av terapeutene som driver med dette. -Her lærer voksne menn å forstå og bli kjent med sitt eget sinne. Temperamentsfulle menn møtes for å snakke om følelser og om sinne. Dette er mer enn noe annet en bevisstgjøringsprosess, sier han.

Motivasjon

Motivasjon er avgjørende. Derfor tar de inn folk til samtale før man eventuelt får tilgang til et kurs. -Vi vil vite at de virkelig vil gjøre noe med sitt eget sinne. Folk som ikke er tilstrekkelig motiverte, vil ikke ha det samme utbytte. Ofte er de som kommer her motivert ut fra et ønske om å ta vare på egne relasjoner. Alt for mange kommer dessverre for sent for å redde forholdene de er i. Men de kommer ikke for sent til å kunne få en bedre livskvalitet. Ikke minst vil de bli bedre i stand til å fungere i fremtidige relasjoner, sier Aarre
Sinne er en forsvarsmekanisme som inntrår når man eksempelvis blir avvist, ignorert, sjalu eller på en eller annen måte føler seg tråkket på. Sinne kan også være en reaksjon etter en opplevelse av redsel. -Å reagere med sinne er naturlig og ikke nødvendigvis negativt. Men tar det ofte overhånd, så har man trolig et sinnemestringsproblem. Partnere, barn, venner og kollegaer kan utvikle angst i relasjon til slike personer som ikke kan kontrollere sitt sinne, sier han.
Kvinner har ofte mer kontakt med sitt følelsesregister, og evner å ordlegge seg om dette. Mannen kan i slike sammenhenger oppleve seg makteløs, og da er det kort vei til sinne. I sin bok ”Meningen med volden” sier psykolog Per Isdahl at ”en mann uten følelser er som et måltid uten smak, og like trygg som en bil uten bremser”

Lavterskel

Reform er seg bevisste på at deres sinnemestringskurs skal være et lavterskeltilbud. Det er ikke så vanskelig å innrømme at man har problemer med å beherske sinne, som det å erkjenne at man eventuelt sliter med et voldsproblem. På denne måten håper man å nå frem til flere.
Kurstimene starter alltid med en øvelse i varhet. Hensikten er å kjenne at man kontakt med sin egen kropp, og vende oppmerksomheten innover. Etter dette er det samtalegruppe i ring. Da snakker man om problemer og situasjoner den enkelte har opplevd. -Det å oppleve felleskap med andre menn som har samme problemer som en selv, gir en enorm utelling. Man har taushetsplikt i gruppen, så det meste blir sagt. Det oppleves motiverende, og man blir en støtte for hverandre. Noen blir takknemlige. Dette er helt ulikt den reaksjonen man ellers opplever der ute i verden, hvor alle reagerer utelukkende negativt. Det gjør godt å erfare at andre menn har den samme måte å reagere på som en selv. Dette gir grobunn for læring og selvutvikling, sier han.

Slå av autopiloten

Her lærer man at det går an å stoppe opp når de kjenner sinne koker. Det er når de går på autopilot at det som regel går galt. -Det er dette vi forsøker å lære dem. Slå av autopiloten! Engasjer egen bevisstgjøring på egne handlinger! Får å få til dette må man se inn i seg selv og komme i kontakt med eget følelsesliv. Det er trolig tiden mellom hver kursdag som er den viktigste. Deltakerne kommer i prosess og får fokus på egen adferd. Da er de på riktig vei for å komme dithen at de kan mestre sitt eget temperament, sier terapeuten Thor Aarre.Reform er et ressurssenter for menn. Deres målsetting er å:
• Bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon
• Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet
• Øke menns reelle valgmuligheter og bidra til å ivareta og utvikle mangfoldet i menns liv
• Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon
Mer om Reform kan du lese på deres egne nettsider: www.reform.no