Sinnikkyys on tärkeä elementti aikuisten oppimisessa

Perustaitojen omaksuminen aikuisena voi olla pitkä prosessi.

 

Koulutuksen ja kurssien lisäksi se edellyttää jatkuvaa harjoittelua ja opiskelutavoitteisiin sitoutumista arjessa. Oman osaamisen ylläpitäminen vaatii sinnikkyyttä. Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on tutkinut sinnikkyyden merkitystä aikuisten oppimisessa sekä sitä, miten opettajat ja muut voivat tukea aikuisopiskelijan sitoutumista oppimisprosessiin. Tutkimuksessa nostetaan esiin erityisesti kolme tärkeää tekijää:

  1. Yksilöllisten tavoitteiden asettaminen
  2. Arvioinnin ja palautteen käyttäminen
  3. Eriytetyn opetuksen käyttäminen.

EVA-tutkimuskeskus on julkaissut opettajille suunnatun inspiraatiovihkosen ja laatinut kirjallisuuskatsauksen sinnikkyyttä käsittelevästä tutkimuksesta. Molemmat julkaisut ovat ladattavissa EVA:n verkkosivuilla.

Linkki tanskankieliseen vihkoseen ”Styrk voksnes vedholdenhed. Inspiration til lærere”

Kirjallisuuskatsaus sinnikkyyden merkityksestä aikuisten oppimisessa