Sitoutuneet pätkätyöläiset

 

– Saan tässä työssä toteuttaa omaa näkemystäni opettamisesta. Haluan kurssilaisten kokevan, että soittaminen on niin kivaa, että siitä voi tulla elämänmittainen harrastus, alajärveläinen Timo Kataja sanoo.

Kataja, 57, hakeutui Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kitaran- ja pianonsoiton tuntiopettajaksi 25 vuotta sitten irrottautuakseen ympärivuorokautisesta työnteosta yrittäjänä.

Uusi lukukausi on alkamassa syyskuun lopussa, mutta vielä kuun alussa Kataja ei tiedä tulevaa työmäärää. Hän on siihen tottunut.

– Näyttäisi siltä, että ainakin viimevuotinen tuntimäärä toteutuu, hän iloitsee.

Kansalaisopiston tuntiopettaja muistuttaa monessa mielessä yrittäjää. Hän tekee työtään omaehtoisesti ja sitoutuneesti, mutta ei toisaalta tiedä, riittääkö työtunteja seuraavalle vuodelle.

Vaikka Kataja joutuu kesäkuukausina täyttämään työttömyyslomakkeita ja viime vuonna viikkotunnit vähenivät lähes viidenneksellä, hänen mielestään kokonaisuus jää selvästi plussan puolelle.

Ilman tehokkuuspaineita

Kansalaisopistoissa työskentelee 20 000–40 000 tuntiopettajaa, jotka saavat palkkaa vain toteutuneista kursseista. Lomansa he viettävät palkattomina. Tuntiopettajien ansiosta esimerkiksi kiinalaista keittiökulttuuria voi opiskella Kajaanissa ja saaristomerenkulkua Salossa.

– Opettajat tekevät työtä pienellä palkalla ja omalla riskillään, koska heillä on palo tehdä juuri sitä, toteaa Maija Sinisalo, jonka kansalaisopistojen tuntiopettajia käsittelevä kasvatustieteen pro gradu valmistui keväällä.

Gradussa hän kuvaa, mikä tuntiopettajia työssään motivoi. Tuntiopettajuus on haastateltavien mukaan tietoinen valinta.

– Monelle se sopii elämäntilanteeseen. Opettajat korostavat myös vapautta opetussuunnitelmasta ja tutkintotavoitteista. Se houkuttaa, että opiskelijoita saa lähestyä oman suunnitelman mukaan.

Tuntiopettajia yhdistää lisäksi, että he haluavat opettaa kursseja, joille opiskelijat tulevat vapaasta tahdostaan ilman työelämän tehokkuuspaineita. Esimerkiksi Kataja kävi välillä opettamassa yläkoulussa ja lukiossa, mutta halusi palata kansalaisopistoon.

– Tässä voi toimia oppilaan ehdoilla: jos hänen joskus tekee mieli vain itkeä ja purkaa itseään, sekin on ok, Kataja sanoo.

Opiskelijat työtovereina

Työyhteisö lisää tuntiopettajan jaksamista, mutta se ei yllättäen koostukaan työtovereista vaan opiskelijoista, joiden kanssa opettajat kokevat olevansa tasavertaisia. Työtovereita tuntiopettajat eivät välttämättä edes tapaa.

– Opiskelijayhteisöstä sekä positiivinen että negatiivinen palaute tulee myös suoraan, Sinisalo huomauttaa.

Tuntiopettaja 2014

  • Kokee tuntiopettajuuden elämäntapana.
  • Arvostaa omaehtoisuutta työssä.
  • Kunnioittaa erilaisuutta.
  • Pitää opiskelijoita tärkeimpänä työyhteisönään.
  • Panostaa työhönsä paljon.

Koska muuta henkilökuntaa ei välttämättä ole mailla halmeilla, tuntiopettaja tarvitsee työssään monenlaista ongelmanratkaisukykyä: hän voi äkillisesti esimerkiksi joutua järjestämään puuttuvat äänentoistolaitteet tanssikurssitilaan tai siivoamaan sen edellisen käyttäjän jäljiltä.

– Näissä tilanteissa opettaja voi olla hirveän yksin. Esimiestä ei välttämättä saa kiinni puhelimellakaan.

Oppia vaikka omalla rahalla

Vaikka tuntiopettajat eivät välttämättä koe olevansa kovin arvostettuja, he ovat sitoutuneita opiskelijoihin ja opistoon. Monet suunnittelevat kursseja etukäteen ja hankkivat niitä varten materiaaleja omalla kustannuksellaan.

He opiskelevat myös itse innokkaasti, mutta eivät välttämättä pidä korkeakoulututkintoa parhaana pätevöittäjänä työhönsä.

– Viranomaispuheessa huolehditaan kovasti tuntiopettajien pätevyydestä ja muista mitattavista asioista. Viranomaisten ja toimijoiden ajatukset ovat eri maailmoista, Sinisalo sanoo.

Tästä syystä tuntiopettajuuden todellisuudesta pitäisi hänen mielestään puhua enemmän. Toistaiseksi tutkimustakin aiheesta on vähän.

– Salainen toiveeni on, että tuntiopettajille voitaisiin taata nykyistä hiukan turvatumpi työsuhde. Olosuhteita voisi parantaa huomioiden sen, että opettajat eivät itsekään halua virkamiehiksi.

Tiede tulee kotiin -sarja tuotetaan yhdessä Sivistystyön vastuu ja vapaus -ohjelman ja Aikuiskasvatus-tiedelehden kanssa.

The post Sitoutuneet pätkätyöläiset appeared first on Souli.