Sivistys on vastakaikua

 
Suomalaiset tulkitsevat sivistystä nyt ja tulevaisuudessa. Sarja juhlistaa Soulin kustantajan Kansanvalistusseuran 140 vuotista historiaa.

Suomalaiset tulkitsevat sivistystä nyt ja tulevaisuudessa. Sarja juhlistaa Soulin kustantajan Kansanvalistusseuran 140 vuotista historiaa.

”Koulutuksen keskeisiä tehtäviä on työelämän edellyttämien taitojen ohessa sivistyksen vahvistaminen ja edistäminen. Oppimisen edistäminen ja sivistyksen rakentaminen ovat opettajan työn ydin.

Sivistys merkitsee minulle halua ottaa toiset huomioon, halua toimia vastuullisesti. Lisäksi se tarkoittaa kykyä ja halua ajatella eri näkökulmia yhdistellen.

Koska ihmisten elämän- ja opintopolut aiempaa enemmän monimuotoistuvat ja eriytyvät toisistaan, muuttuu myös koulutus yhä enemmän tiedon antamisesta informaation vertailuun ja tiedon rakentamiseen. Koulutuksen yksilölähtöisyys ja henkilökohtaistaminen vahvistuvat.

Keskeistä on tulevaisuudessakin vuorovaikutustaitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen. Eettinen koodi on samoin yhä tärkeämpi osa opettajan ammatillisuutta. Se tarkoittaa oikean ja väärän, hyvän ja pahan pohdintaa sekä yhteisvastuuseen ja vastuullisuuteen ohjaamista.”

Olli Luukkainen on Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja, kasvatustieteen tohtori ja koulutuksen elinikäinen moniottelija Helsingistä. Ennen ammattijärjestöuraansa hän työskenteli parikymmentä vuotta opettajankoulutuksen tehtävissä.

Kuva: Olli Luukkaisen arkisto

The post Sivistys on vastakaikua appeared first on Souli.