Sivistysliitot esillä kulttuuriselvityksessä

 

Selvityksessä todetaan muun muassa seuraavaa: "Kansanliikkeet loivat sivistysliittoja käytännön työvälineiksi, joiden kautta ne antavat oman panoksensa norjalaiseen koulutusyhteiskuntaan. Ajan myötä liittojen toiminta alettiin nähdä niin tärkeänä keinona "ylläpitää ja vahvistaa demokratiaa ja luoda perusta kestävälle kehitykselle osallistamalla ja kehittämällä aktiivisia kansalaisia" että viranomaiset katsoivat tarpeelliseksi kohdistaa niille taloudellista tukea. (...) Sivistysliitot ovat keskeisiä kulttuuriin liittyvän koulutuksen ja kurssien tarjoajia. Vuonna 2011 47 % hyväksytystä kurssitoiminnasta koostui taideaineiden ja kädentaitoaineiden kursseista. Työelämässä sivistysliittojen vastuulla on noin 10 % kurssitoiminnasta [1]. Erityisesti alkutuotannon alalla työskenteleville suunnattua koulutusta järjestetään paljon. Sivistysliitot ovat merkittäviä toimijoita myös järjestöosaamisen ja muiden politiikkaan ja järjestötoimintaan valmentavien kurssien tarjoajina.

Kulttuuriselvityksen (norjaksi) voit ladata tästä linkistä: Regjeringen.no.
Lue lisää sivistysliittojen roolista kulttuuriselvityksessä VOFO:n blogista (norjaksi)