Sivistysliittojen saamaa valtion tukea aiotaan tutkia

Norjan opetusministeriön alainen elinikäisen oppimisen virasto Vox on julistanut avoimeksi konsulttitoimeksiannon saadakseen lisää tietoa sivistysliitoille jaettavien valtion aikuiskoulutusmäärärahojen vaikuttavuudesta.

 

Toimeksianto ajoittuu vuoden 2014 toiseen puoliskoon, ja sen sisältönä on tarkastella valtion tuen hyödyntämistä sivistysliittojen jäsenjärjestöissä aina paikallisosastotasolle saakka.  - Hankkeesta tulee laatia raportti, jossa kuvaillaan, miten sivistysliittojen saamaa valtion tukea käytetään jäsenjärjestöissä ja paikallisosastoissa, sekä arvio täydentävyydestä, Voxin toimeksiantoilmoituksessa todetaan.  

Lisää toimeksiannosta VOFO:n sivuilla (norjaksi)