Sju av ti voksne deltar i nettbasert opplæring

En ny undersøkelse Respons gjennomførte på oppdrag for Kompetanse Norge viser at over 70 % av voksne i Norge hadde gjennomført læringsaktiviteter på nett de siste 12 månedene.

 
Økt deltakelse i online opplæring i 2019. Foto: Colourbox Økt deltakelse i online opplæring i 2019. Foto: Colourbox

Tallene er fra 2019. 37 prosent hadde deltatt på ikke-formell nettbasert opplæring.

Undersøkelsen viste også at de eldste, demed lav utdanning og personer utenfor arbeidslivet i mindre grad enn resten deltar i organisert nettbasert opplæring.

I kjølvannet av den teknologiske utviklingen har omfanget av nettbaserte utdannings- og opplæringstilbud økt.

Undersøkelsen viser at nettbasert opplæring var ganske utbredt allerede før koronapandemien. Det er sannsynlig at deltakelsen i digitale læringsaktiviteter har økt under krisen.

Mer: https://www.kompetansenorge.no/nyheter/sju-av-ti-voksne-deltar-i-laringsaktiviteter-pa-nett/