Sjunkande prestationsgrader i högskolan

 

Högskoleverket (HSV) har analyserat prestationsgraden, det vill säga i vilken omfattning studenter klarar de poäng de varit registrerade för. Det visar sig att prestationsgraden har sjunkit både för män och kvinnor. Att alltfler studerar på distans anges som en sannolik förklaring till den sjunkande prestationsgraden.

Läs mer: PDF