Skapa en bra arbetsplats

 

En ny webbplats om arbetslivets kvalitet har öppnats av arbets- och näringsministeriet. Den är inriktad speciellt till små och medelstora företag. Webbplatsen samlar information om olika aktörers tjänster och verktyg, som gör det möjligt att skapa en kvalitets- och resultatmässigt bättre arbetsplats genom att utveckla kompetensen, arbetet och dess processer, ledarskapet samt arbetshälsan.

Läs mer: Tem.fi