Skolbesparingar förkastades

 

Regeringens proposition om att förnya finansieringen av gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildningen har fallit i riksdagen. Riksdagen förkastade också regeringens lagförslag till omstrukturering av anordnarnätverket.

Målet med finansierings- och strukturreformen var att åstadkomma besparingar på ca 260 miljoner euro. Strukturreformen skulle ha inneburit att alla anordnarna av gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildning måste ansöka om ett nytt tillstånd att ordna utbildning. Detta befarades leda till att flera gymnasier och yrkesskolor skulle ha lagts ner.

Läs mer