Skolen åpner dør!

 

 
Studie- og yrkesveiledere fra arbeidsmarkedsetaten og skoler hjalp deltakere med å finne den beste veien for forbedret utdanning, økt kompetanse og fler arbeidsmuligheter. Presentasjonen er en del av kampanjen: Studier er en vei, hvor målet er bl.a. å lette adgangen til høyere utdanning etter en pause i studiene. Høsten 2011 vil alle videregående skoler oppta alle ansøkere under 25 år, som oppfyller krav i tillegg til eldre ansøkere som har fått realkompetansevurdering våren 2011. Liknende presentasjoner vil også bli holdt på Sudurnes og Akureyri.