Skoler fusjonerer

 
Da fusjonerte Islands Universitet og Islands Pedagogiske Universitet. Universitetene fusjonerte under Islands Universitet s navn og merke og samtidig ble ny struktur og administrasjon innledet ved Islands universitetet.  Skolen blir delt i fem vitenskapsområder og det forhenværende pedagogiske universitet danner stammen i det ene, det utdanningsvitenskapelige område. Andre vitenskapelige områder er samfunnsvitenskap, medisin og helsevitenskap, humanistiskvitenskap og teknologisk- og naturvitenskap. 
Den samme dag, 1.juli fusjonerte Islands tekniske skole og Yrkesskolen i Reykjavik og dannet sammen den Tekniske skole, arbeidslivets skole. Skolen er en privat skole som eies av forskjellige aktører i arbeidslivet, Islands fiskarlag, Islandsk Industri, Islands Energi og Vannverk, Rederienes Landsforening og Reykjaviks byggfag. Skolen er den største videregående skole i Island, over to tusen elever, 250 ansatte og mer en førti forskjellige studielinjer. Skolens drift bygger på en ny ideologi, bla. fordi at det er opprettet 11 underskoler, med individuelle ledere og faglig selvstendighet.