Skolor höjer sin kompetens inom hållbar utveckling

 

Enligt kurs- och läroplaner ska elever i skolan lära sig grunderna för hållbar utveckling. Många skolor har svårt att leva upp till de intentioner som finns formulerade i kurs- och läroplaner när det gäller hållbar utveckling. Det beror på att få lärare är medvetna om vad undervisning för hållbar utveckling är och att skolorna inte för diskussioner om begreppet i någon större utsträckning, säger Lars Nordahl som är verksamhetsansvarig för Den Globala Skolan vid Internationella programkontoret.
Den Globala Skolan är en verksamhet som erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Genom den kan skolor och kommuner runt om i landet dels få fortbildning och handledning på hemorten, dels ansöka om stöd för att göra en resa till ett annat land. Tanken är att stärka skolans möjlighet att utbilda unga i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Läs mer: HTML