Skolutveckling

 
Utvecklingsfrågorna har återigen tagit plats i Skolverket efter det att Myndigheten för skolutveckling lagts ner. Med uppföljning, utvärdering, styrning och utveckling ska det nya Skolverket fortsätta att bevaka läget i skolan och genomföra kommande reformer.
www.skolverket.se/sb/d/2481/a/
13647;jsessionid=38F961550AE3B237788CC8FEE5684941