Skolverket har fördelat 50 miljoner till utveckling av lärcentrum 2019

För att kunna få del av statsbidraget ska minst 2 kommuner samarbeta för att starta eller utveckla verksamheten inom lärcentrum.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Ett lärcentrum är en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där elever får stöd i sitt lärande från lärare och annan personal. På ett lärcentrum får också eleverna möjlighet att möta andra elever. Vad lärcentrum är regleras i regeringens förordning från 2017 (2017:1303).

I ansökningarna behöver kommunerna säkerställa att deras lärcentrum bidrar till att öka både tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen. Eleverna ska också erbjudas stöd från lärare och annan personal samt få möjlighet att möta andra elever och studerande.

Kommunerna kan ansöka om kostnader kopplade till inredning, studiemiljö och längre öppettider men även för kompetensutveckling av personal. Det kan också gälla att bekosta marknadsföring av lärcentrum och teknisk utrustning.

Läs mer her.