Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

 

Kuntien ja vapaakoulujen on opittava paremmiksi opetuksen suunnittelemisessa oppilaiden erilaiset tarpeet huomioiden.  Myös maahanmuuttajaoppilaiden koulutuksen laadun parantaminen kuuluu vuoden 2017 tilannekatsauksen painopistealueisiin.

Luvussa 5 käsitellään aikuiskoulutusta.

Lisää aiheesta(ruotsiksi)