Skräddarsydd utbildning ger kvalitet

 

Are Oy, som har närmare1600 anställda, fick tidigare i år undervisningsministeriets kvalitetspris för läroavtalsutbildare. Företaget har över tio års erfarenhet av läroavtalsutbildning och dess personalutvecklingschef Corinna Fagerström berättar att det är en utmärkt form för fortgående utbildning i en tid då den tekniska utvecklingen går i rasande fart.
– Det är ett sätt att involvera personalen mångsidigt och långvarigt i att utveckla sitt kunnande.
Den största gruppen är montörer som har baskunskaper och satsar på en yrkesexamen eller specialyrkesexamen, men Are erbjuder också grundutbildning för nyanställda som saknar yrkesutbildning.
– Genom nyrekryteringen kan vi också bidra till utvecklingen på arbetsmarknaden, säger Fagerström.
Det handlar om skräddarsydd utbildning, där företagsledningen har en viktig uppgift både i planeringen tillsammans med utbildningsaktörerna samt vid uppföljning och kvalitetskontroll.
– Kvaliteten garanteras bland annat av det faktum att de som deltar i utbildningen gör det frivilligt och av egen vilja. Om utbildningen är ett påbud från cheferna sker det nödvändigtvis inte någon inlärning. Det är också avgörande för kvaliteten att cheferna förbinder sig att stöda utbildningen vid sidan av sitt eget arbete. Det kräver både tid och resurser av dem.

Urval borgar för kvalitet

Uttagningen till läroavtalsutbidningen sker genom en urvalsprocess, som också den borgar för kvalitet.
– Målsättningen är att så många anställda som möjligt kan få utbildning och en examen, men alla som vill kan inte få den. Även det gör att de som blir utvalda verkligen uppskattar utbildningen. På så sätt hålls nivån hög.
I kvalitetssäkringen har också arbetshandledarna en viktig roll. Förutom att de praktiskt handleder dem som har läroavtal får de också själva utbildning och handledning för sin uppgift.
Corinna Fagerström påpekar att planeringsgruppen som bestämmer utbildningens innehåll och målgrupp är avgörande för kvaliteten.
– Deltagarna i gruppen träffas regelbundet och får även feedback från dem som utbildas. Vissa av våra egna chefer och experter fungerar också själva som föreläsare under de teoretiska avsnitten och kan därför med egna ögon följa med hur utbildningen har lyckats.
Också själva examen fungerar som en utvärdering av utbildningen eftersom den består av konkreta arbetsprov. Den som inte klarar av ett sådant prov underkänns.

Lönepåslag och avancemang

Det är väldigt få av dem som deltar i en utbildning som hoppar av och enligt den feedback ledningen för företaget fått är de flesta väldigt nöjda med att få sin utbildning via den egna arbetsplatsen. Dessutom ger en specialyrkesexamen ett 73 cents påslag på timlönen plus möjligheter att avancera. Montörer som deltar i yrkesbaserad utbildning kan efter att de fått sin examen till exempel bli ledare för olika projektgrupper.
– Att företaget satsar på personalutbildning ger också signaler om att vi verkligen bryr oss om vår personal, säger Fagerström.
Hon påpekar i alla fall att själva examen är viktigare för den anställda än för företaget.
– För oss är det själva kunnandet som är viktigast eftersom vårt arbete bygger på fysiska arbetsprestationer som installationer och servicearbete, inte på konkreta produkter. Därför är det viktigt att vi är med och diskuterar och påverkar hur examina byggs upp och bl.a. ser till att nya arbetsfaser och nya tekniker beaktas i utbildningen.
Are Oy har också verksamhet i Ryssland, Estland och Lettland, men där har man ännu inte haft möjligheter att införa motsvarande utbildning som i Finland.