Skritt for skritt!

 

- Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre sitt!
Dette enkle budskapet er et godt grunnlag for de som vil prøve å leve slik at de pålaster miljøet minst mulig. Erfaringen viser at folk kan – med forholdsvis enkle endringer i sitt daglige liv – redusere påvirkningen på miljøet betydelig, og dermed spare en del penger. Den islandske naturvernorganisasjonen Landvernd har gjennom flere år holdt på med voksenopplæring som går ut på at familier tilegner seg nye vaner, og blir mer miljøbevisste i hverdagen.
I følge Sigrún Pálsdóttir, som leder prosjektet hos Landvernd, er det nå nesten tusen familier som har deltatt i programmet.
- I store trekk går det ut på at familiene melder seg til grupper. Gruppene møtes 7 – 8 ganger. De veiledes om forskjellige tiltak, mottar handbok og arbeidshefte. Programmets styrke ligger i at den enkelte deltaker engasjeres dypt. Hver enkelt deltaker aktiviseres i egne tiltak, enten hun/han ønsker å starte med å spare strøm eller vann, sortere avfall, eller endre reise- og innkjøpsvaner. Gruppelederne motiverer folk til å overveie hvilke skritt de vil ta, og når de har bestemt seg for de første skrittene, så får de støtte fra både andre i gruppen og lederen for å komme videre. I arbeidsheftet finnes oppgaver som deltakerne løser sammen med andre i gruppen. På siste møtet regner gruppen ut hvor mye familiene har spart på de forskjellige initiativene, og vurderer påvirkningen på miljøet.

Tenn lyset! Gjenbruk er flottere!

- I tillegg til gruppearbeidet har vi også publisert opplysningshefte for bærekraftig utvikling; Skref fyrir skref (laget etter forbilde utgitt av Grønn hverdag i Norge: ”Bit for bit”). Heftet er i tre deler: Den første handler om hvordan man kan redusere avfallet, og om avfallssortering. I andre delen finnes veiledning om hvordan vann og elektrisitet kan spares, også hvordan man kan minske belastende utslipp fra transport. I siste delen er fokus på innkjøpskurven og rettledning om bæredyktig varevalg. I heftet er det bidrag fra kjente personer i Island, hver person har valgt å delta på sin måte. Man oppfordres til å tenke før man handler: Velge å gå og sykle fremfor å kjøre bil. Gjenbruke fremfor å skaffe nytt. Sortere avfall og velge elektronisk post og regninger fremfor papir. Det er våre valg som setter spor.

Oppfølging av programmet på europeisk basis

- Det gledelige er også at vi får bekreftet at prosessen går ikke i stå, sier Sigrún Pálsdóttir. Selv etter at gruppearbeidet slutter, fortsetter folk å tenke over hvilke konsekvenser daglige handlinger har for miljøet og for lommeboka. I Holland, hvor GAP først ble innledet i Europa, har universitetsforskere fulgt med og undersøkt hvilken innflytelse arbeidet har. De bekrefter at når folk opplever resultater av sine handlinger, så virker det også som motivasjon for videre arbeid.
De neste skrittene Landvernd tar er å prøve å trekke inn arbeidslivet i programmet – engasjere arbeidsplasser og medarbeidere for at de skal bli mer miljøbevisste og innføre nye vaner på arbeidsplassene. Se på forbruket og overveie om daglige vaner kan forandres for å skåne miljøet og spare penger. Disse ideene presenterte pionerene for GAP i Europa på et seminar med tittelen ”Utdanning for bærekraft” på Island i siste uke. Der fikk gruppeledere ny inspirasjon til å komme ut på arbeidsplassene og hjelpe folk til å ta bevisste valg om å forandre sine vaner.
Årene 2005-2014 er utnevnt som ”årtiet for utdanning for bærekraft”. FN koordinerer tiltaket. GAP-programmet er blitt godkjent av FN, som et prosjekt som passer utmerket til formålet. I Norden har vi miljømerket ”Svanen”, som ble opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989, og er nettopp blitt utnevnt til et av verdens beste miljømerker i konkurranse med blant andre EU’s ”Blomst” og det New Zealandske miljømerke. Formålet med Svanen er å ha en frivillig felles nordisk miljømerking, som medvirker til å redusere den byrde det daglige forbruket er for miljøet. Svanen skal være med på å guide nordiske forbrukere og innkjøpere, så de får en reell mulighet for at handle "grønt", og dermed medvirke til forbedring av miljøet.


Global Action Plan

Utdanning for bærekraftig utvikling basert på Global Action Plan, GAP. GAP er et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider mot et felles mål:
• Å gjøre mennesker bedre utrustet til å leve og arbeide på en bærekraftig måte.
Nettverket har utviklet et program for husholdninger som har vært brukt i 20 land siden 1990. Ideen er å trene ledere som arbeider med familier og arbeidssteder for å minske påvirkningen på miljøet og spare penger. Gruppene arbeider med en handbok og arbeidshefte. Som en del av utviklingen er disse nå tilgjengelige på Internettet. Det viser seg at folk får gjensidig støtte gjennom gruppearbeidet, og det gjenspeiles i store individuelle resultater. Mens Internettversjonen når ut til flere mennesker.
Mere om bærekraft:
www.globalactionplan.com, www.landvernd.is/vistvernd/, www.gronnhverdag.no