Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

 
Det skal understreges, at seminaret ikke er en forudvælgelse, men alene et vejledningstilbud i forhold til at skrive den gode ansøgning.
Der vil være ca.30 pladser. Kriterier for deltagelse er at:
1. Projektideen skal være inden for indsatsområderne 2009.
2. Partnerne skal være på plads.
3. Ideen skal være færdigudviklet
Tid Mandag d. 2 februar 2009, 10-15
Sted: CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K
Deltagelse i seminaret er gratis, men evt. udgifter i forhold til rejse/ophold er på egen regning. Nærmere oplysninger vedrørende program og tilmelding offentliggøres primo december på NVLs og CIRIUS hjemmesider. Hvis du er interesseret i at få program og ansøgningsskema tilsendt direkte, send en mail allerede nu til  Benedikta Harris, CIRIUS bha(ät)ciriusmail.dk.